ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

  • slide-kaa-7
  • slide-kaa-1
  • slide-kaa-2
  • slide-kaa-3
  • slide-kaa-8
  • slide-kaa-4
  • slide-kaa-6
  • slide-kaa-5

Κλειστή Νοσηλεία

Μονάδα Κλειστής Νοσηλείας

Οι εσωτερικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε υπερσύγχρονους θαλάμους νοσηλείας που υπακούν στις διεθνείς προδιαγραφές με σκοπό την ομαλή προσαρμογή των ασθενών στο περιβάλλον της νοσηλείας και την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος, για παθήσεις:

• Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 

• Βλάβες/κακώσεις νωτιαίου μυελού (Παραπληγία, Τετραπληγία)

• Σκλήρυνση κατά πλάκας

• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

• Παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος

• Μυοπάθειες – Μυασθένειες

• Νόσοι του περιφερικού κινητικού νευρώνα

• Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο

• Ρευματοειδή νοσήματα - ρευματοπάθειες

• Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillen Barre κλπ)

• Εκφυλιστικές παθήσεις Κ.Ν.Σ. (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυΐκή ατροφία)

• Ακρωτηριασμοί

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κλειστής Νοσηλείας

1. Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο που νοσηλεύθηκε ο ασθενής, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντής της Κλινικής (Παθολογική, Ορθοπαιδική κλπ) ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή αυτής, καθώς επίσης και στρογγυλή σφραγίδα – αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου. Στην συγκεκριμένη βεβαίωση-γνωμάτευση πρέπει ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η πάθησή του, ο προτεινόμενος χρόνος νοσηλείας του στο ΚΑΑ, καθώς επίσης και ότι η πάθηση δεν είναι χρόνια. Υπόδειγμα της συγκεκριμένης βεβαίωσης: ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

2. Εξιτήριο από το Νοσοκομείο ή το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου θα φαίνονται οι ημέρες νοσηλείας και θα είναι σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του Νοσοκομείου/Θεραπευτηρίου.

3. Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο για το τρέχον έτος.

 

Πρότυπα Γνωματεύσεων

  1. Πρότυπο γνωμάτευσης για κλειστή νοσηλεία από δημόσιο νοσοκομείο. 
  2. Πρότυπο γνωμάτευσης για κλειστή νοσηλεία από ιδιωτική κλινική.