ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

  • slide-kaa-7
  • slide-kaa-1
  • slide-kaa-2
  • slide-kaa-3
  • slide-kaa-8
  • slide-kaa-4
  • slide-kaa-6
  • slide-kaa-5

Φυσικοθεραπεία

Οι θεραπείες καλύπτουν περιστατικά αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, ορθοπαιδικών και νευρολογικών παθήσεων και δυσλειτουργιών. Τα προγράμματα εξατομικευμένης φυσικοθεραπείας μετά από επιμελή αξιολόγηση της πάθησής του ασθενούς αλλά και των δυνατοτήτων του, στοχεύουν στη βελτίωση της κινητικής κατάστασης του και στη μέγιστη ανάπτυξη της λειτουργικότητας, της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του.

 Στην επιτυχία του θεραπευτικού προγράμματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει φυσικά η εκπαίδευση και η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των θεραπευτών στην χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού του Κέντρου.

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

• NDT Bobath ( Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής)

• Διαθερμίες (βραχέων & μικροκύματα)

• Laser

• Ηλεκτροθεραπεία (διασταυρούμενα, διαδυναμικά, γαλβανικά, φαραδικά, tens κ.α)

• Υπέρυθρες & υπεριώδεις ακτινοβολίες

• Μαγνητικά Πεδία

• Κρυοθεραπεία

• Παραφινόλουτρα

• Δινόλουτρα άνω και κάτω άκρου

• Υπέρηχοι

• Ιοντοφόρεση

• Biofeedback – Βιολογική επανατροφοδότηση

• Ορθοστάτες

• Ποδήλατα ενεργοπαθητικής κινητοποίησης

• Διαδρόμους

• Δίζυγα

• Πολύζυγα

• Σκάλα

• Πλατφόρμα ισορροπίας