ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22310-69495

  • slide-kaa-7
  • slide-kaa-1
  • slide-kaa-2
  • slide-kaa-3
  • slide-kaa-8
  • slide-kaa-4
  • slide-kaa-6
  • slide-kaa-5

Ψυχική Υγεία

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ολιστικής φροντίδας που παρέχεται στον ασθενή. Οι έμπειροι ψυχολόγοι αναλαμβάνουν την υποστήριξη του ασθενούς αλλά και των οικείων του, με πρώτο βήμα την προσπάθεια αποδοχής της νέας κατάστασης και την προσαρμογή σε αυτή. Επιπλέον αναλαμβάνουν την συμβουλευτική ενημέρωση των εργαζομένων του Κέντρου, για το πως να διαχειρίζονται καλύτερα τον κάθε ασθενή.